2012. évi .... törvény

egyes törvények alaki kellékeiről

1. § Ahol törvény kihirdetőjeként dr. Schmitt Pál szerepel, ott Schmitt Pált kell érteni.

2. § Ez a törvény kihirdetésével lép hatályba.